สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065939

    จัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การไฟฟ้าส่่วนภูมิภาคแจ้งหนี้ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าแรง รวม 700 บาท ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง พศ.2560 หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 18:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ต้องดำเนินการตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 19:35 ]