สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065934

    การคำนวนราคากลางต่ำกว่า 15%

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การประกวดราคา e-bidding ในกรณีผู้รับจ้างเสนอราคา อยากทราบว่าสูตรการคำนวนราคากลางต่ำกว่า 15 % ในการส่ง สตง ใช้สูตรอะไร และสามารถใช้ เปอเซนที่คำนวนมาจากในระบบ egp ได้หรือไม่

ถามโดย : นยะวุฒิพินยะไวย ( dol.haha@hotmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 09:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้สูตรดังนี้ ราคากลาง - ราคารายที่หน่วยงานคัดเลือก/ราคารายที่หน่วยงานคัดเลือก

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 19:39 ]