สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065930

    บรรจุในแผนงานใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรจุในแผนงานใด งานใด และหน่วยงานใดรับผิดชอบ หมายเหตุ : กองการศึกษาเสนอมา เวลานำไปตั้งเทศบัญญัติควรเบิกจ่ายงบประมาณจากกองใด (กองช่างหรือกองการศึกษา)

ถามโดย : กุลภัสสรณ์วจนะเสถียร ( boosayamast1976@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 16:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรียน กุลภัสสรณ์วจนะเสถียร ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง ควรสอบถามหน่วยงานสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 02-241045 ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 16:11 ]