สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065929

    ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถจัดทำโครงการเพื่อซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ได้หรือไม่ (กรณีถ้าทำได้ ขอทราบ ระเบียบ/หลักเกณฑ์) ขอบคุณครับ

ถามโดย : รัตน์ษาชัยนัด ( sippakan_112@hotmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 15:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรียน คุณรัตน์ษาชัยนัด ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง ควรสอบถามหน่วยงานสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 02-2419045

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 16:19 ]