สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065928

    สอบถามการเบิกค่าเช่าบ้าน (เบิกได้เมื่อไหร่)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามครับ -ทำเรื่องกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อบ้าน ทำสัญญาซื้อขายในวันที่ 17 ก.ค. หักเงินงวดแรกไปวันที่ 31 ก.ค. -ทำเรื่องขออนุมัติเบิก ตรวจสอบบ้านผ่าน หนังสือลงวันที่ 1 ส.ค. -สามารถทำเรื่องเบิกเงินได้เมื่อไหร่ครับ 2 ส.ค. หรือ พร้อมเงินเดือน ส.ค. หรือ 31 ส.ค หรือ 1 ก.ย.

ถามโดย : สาริศสาโคตร์ ( topmsk@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 15:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าอาศัยอยู่จริงตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. และเป็นการชำระเงินกู้ของดือน ก.ค. ก็สามารถเบิกได้ในเดือนส.ค.

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 15:22 ]