สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065927

    โอนเงินรายจ่ายค้างจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินกัน(รายจ่ายค้างจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้ปี60) โครงการก่อสร้างฯ ไม่ได้ใช้ทั้งจำนวน จะสามารถโอนมาจัดซื้อถังขยะ (มีในแผนฯ60) ตามระเบียบเบิกจ่ายปี 47 ข้อ 59 ได้หรือไม่

ถามโดย : ปริญญาจันทร์ขจร ( www.boat-ahoy50@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 15:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ เนื่องจากไม่ใช่รายการในหมวดเดียวกัน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 11:12 ]