สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065926

    เบิกค่าเช่าซื้อบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

มีพนักงานเทศบาลย้ายมา ธค 60 จะเบิกสิทธิ่ค่าเช่าซื้อบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจ เอกสารในการขอใช้สิทธิ สัญญากู้วัตถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนที่ดิน-อาคาร โฉนดเลขที่........... สัญญาจ้างก่อสร้างลงวันที่ พค 53 ธนาคารอนุมัติให้กู้ ตค 59 ซึ่งเห็นได้ว่า ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อบ้าน คำถาม พนักงานรายนี้จะสามารถใช้สิทธิเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่คะ

ถามโดย : นางสาวพรพิรุณสืบเพ็ญไชย ( piroon_noi@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 15:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตอบทางโทรศัพท์แล้ว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 15:17 ]