สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065923

    การจัดซื้อของรางวันในโครงการแข่งกีฬา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่มีอปท.มีการจัดการแข่งขันกีฬาของชุมชน ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีเงินหรือของขวัญรางวัล เรียนถามว่า การให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นเก้าอี้พลาสติก ว่าได้ไหม เป็นวัสดุ หรือเป็นครุภัณฑ์ เพราะราคาตัวละ 190 บาท

ถามโดย : ภูริตา ซุ่นเซ่ง ( purita2519@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 14:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัสดุ ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 19:49 ]