สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065921

    สอบถามเรื่องการจัดซื้้อวิทยุสื่อสาร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

เนื่องจาก อบต จัดซื้อรถพยาบาล (ambulrance) แบบประกอบมาใช้ ตัวรถประกอบด้วยวิทยุสื่อสารที่ติดมาภายใน แต่ระยะเวลาผ่านไป วิทยุสื่อสารได้พังใช้งานไม่ได้ อบต.จะทำการจัดซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อมาติดตั้งใหม่ เลยอยากทราบว่า ต้องจัดซื้อในหมวดอะไร

ถามโดย : นยะวุฒิพินยะไวย ( dol.haha@hotmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 14:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 15:22 ]