สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065920

    สอบถามเรื่องการจัดซื้้อวิทยุสื่อสาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจาก อบต จัดซื้อรถพยาบาล (ambulrance) แบบประกอบมาใช้ ตัวรถประกอบด้วยวิทยุสื่อสารที่ติดมาภายใน แต่ระยะเวลาผ่านไป วิทยุสื่อสารได้พังใช้งานไม่ได้ อบต.จะทำการจัดซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อมาติดตั้งใหม่ เลยอยากทราบว่า ต้องจัดซื้อในหมวดอะไรครับ

ถามโดย : นยะวุฒิพินยะไวย ( dol.haha@hotmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 14:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 11:14 ]