สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065710

    การเช่ารถปรับอากาศ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนเรียนปรึกษาค่ะ อปท.จะทำการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไปศึกษาดูงาน จำนวนผู้ไปศึกษาดูงาน 48 คน และได้ทำการสืบราคา 3 ราย ปรากฎว่ารถฯ จดทะเบียนตามข้อบังคับขนส่ง ระบุว่าจำนวนผู้โดยสารนั่ง 44 คนทั้ง 3 ราย แต่เมื่อได้ดูตัวรถแล้ว ปรากฎว่านั่งได้ 50 คน รบกวนถามว่า ถ้าเช่ารถฯคันเดียวสามารถเช่าได้หรือไม่ (จำนวนที่นั่งรถฯจดทะเบียน ต่างกับที่นั่งจริง) เพราะข้อเท็จจริงปรากฎว่านั่งได้ครบทุกคน และบริษัทก็ได้แจ้งว่าได้ทำประกันถูกต้อง

ถามโดย : ทิศา- ( tisa2517@gmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 19:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท. ระเบียบจัดซื้ออจัดจ้างที่ 022419000 ต่ออ 1522-1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/07/2561 เวลา 09:46 ]