สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065709

    กิจการร่วมค้า กับกิจการค้าร่วม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน่วยงานประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ปรากฎว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าหรือค้าร่วมไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากในข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าระบุว่าเป็นสัญญาค้าร่วม ไม่ใช่สัญญาร่วมค้า รบกวนสอบถามดังนี้ค่ะ 1 กิจการร่วมค้า กับกิจการค้าร่วม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 2.ถ้าแตกต่างกันกิจการค้าร่วมสามารถเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่

ถามโดย : นางสาวสุณิสา แดงเรือง ( sdruang@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 19:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท. ระเบียบจัดซื้ออจัดจ้างที่ 022419000 ต่ออ 1522-1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/07/2561 เวลา 16:57 ]