สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065669

    การจ้างวิศวรับรองแบบฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ณ ปัจจุบันอปท. สามารถดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบ/รับรองแบบการก่อสร้างได้หรือไม่ หรือให้รอหนังสือแจ้งเวียนการยกเลิกหรือยกเว้นการใช้วิศวะเซ็นต์รับรองแบบ ถ้าจ้างได้อปท. สามารถจ้างผู้ออกแบบในอัตราใด ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : จารุณีนุชสุดสวาท ( rungcung@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 12:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องตามระเบียบ โปรดสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 02-2419045 ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 16:11 ]