สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065668

    ขอแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอไปรับราชการทหารสำหรับข้าราชการท้องถิ่น อบจ. ครับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอไปรับราชการทหารสำหรับข้าราชการท้องถิ่น อบจ. ครับ ว่าต้องมีเอกสารหรือคำสั่งอะไรบ้าง ผมเห็นแต่แบบฟอร์มของข้าราชการพลเรือน ไม่รู้ว่าม้นใช้ด้วยกันได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : มงคลแก้วก่า ( flamingo2535@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 11:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/07/2561 เวลา 08:40 ]