สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065666

    ค่าออกแบบ งานก่อสร้าง ท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าออกแบบ ฯ ของ อปท. นั้น ตามเจตนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตั้งในหมวดไหน ?

ถามโดย : วัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ( watch.ara007@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 11:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/07/2561 เวลา 10:21 ]