สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065665

    กระเป๋ายา EMS

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

จัดเป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : mr.pitchayaRussameewiangchai ( Torres.thoen1982@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:55 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 15:20 ]