สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065663

    การรับชำระค่าภาษี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ออกใบเสร็จรับค่าชำระภาษีณวันนี้ แต่วันที่ในเช็คเป็นวันที่ถัดไป เราสามารถรับเช็คนำฝากธนาคารและออกใบเสร็จได้ไหมค่ะ ขอแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องค่ะ

ถามโดย : มะลิวัลย์เทพเกษร ( pepe_2547@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อปท.ไม่รับเช็คล่วงหน้าค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/07/2561 เวลา 15:00 ]