สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065658

    การยื่นขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถามนะครับ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ปีการศึกษา 2560 ของ ครู ศพด. ต้องรับการจัดสรรเงินมาให้เทศบาล จึงดำเนินการเบิกให้ (เงินจัดสรรมาแล้ว) แต่เนื่องจาก จนท. ยังไม่ได้เบิกให้ ขอสอบถาม ณ ปัจจุบันยังสามารถเบิกได้หรือไม่

ถามโดย : thanapongkidprasong ( tonnum6225@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 09:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ติดต่อเบอร์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 09:50 ]