สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065656

    เงินค่าบำรุงการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำใบเสร็จมาเบิกได้หรือไม่(รายการตามไฟล์ที่แนบมา)

ถามโดย : สุทัศน์แวงหินกอง ( s_uta_sw@hotmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 16:27 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-2419049 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/07/2561 เวลา 11:25 ]