สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065649

    การรับชำระค่าภาษี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ออกใบเสร็จรับค่าชำระภาษีณวันนี้ แต่วันที่ในเช็คเป็นวันที่ถัดไป เราสามารถรับเช็คนำฝากธนาคารและออกใบเสร็จได้ไหมค่ะ ขอแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องค่ะ

ถามโดย : มะลิวัลย์เทพเกษร ( pepe_2547@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 10:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องตามระเบียบ โปรดสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)(สจง.) โทร. 02-2419047,02-2419000 ต่อ 1532 ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 14:47 ]