สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065648

    ลเทสปูน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 9 ก.ค. 61 และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 9 ก.ค. 61 และในรูปแบบการก่อสร้างได้มีการกำหนดว่าต้องมีผลเทสลูกปูน 1. ในกรณีนี้คณะกรรมการสามารถตรวจงานได้ โดยไม่ต้องรอผลเทสลูกปูนได้หรือไม่ และจะลงนามในใบตรวจรับต่อเมื่อได้รับผลเทสลูกปูน 2. ในกรณีนี้ทางเทศบาลสามารถดำเนินการปรับผู้รับจ้างได้หรือไม่ในกรณีที่ยังไม่ได้รับผลเทสลูกปูน

ถามโดย : prsongppotinng ( obtponghi@gmil.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 10:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 022419000 ต่อ 1522,1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 17:00 ]