สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065645

    การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีเงินอุดหนุนตามโรงการด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20000 บาท ซึ่งทาง กก.หมู่บ้านจัดทำโครงการออกกำลังกายโดยรายละเอียดค่าใช้่ายมีทั้งฝึกอบรม ออกกำลังกายทุกวันและจัดซื้อเครื่องเสียง สามารถอุดหนุนค่าเครื่องเสียงได้ใช่หรือไม่เนื่องจากระเบียบเงินอุดหนุนปี 59 ไม่ได้ห้ามอุดหนุนครุภัณฑ์ และหากอุดหนุนได้ ไม่จำเป็นต้องแยกเครื่องเสียงไปอยู่หมวดครุภัณฑ์ใช่หรือไม่สามารถรวมในโรงการหมวดเงินอุดหนุนได้เลยหรือไม่

ถามโดย : เรณู อินทเชื้อ ( wikror@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 09:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 ..11/07/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 10:04 ]