สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065641

    สอบถามสิทธิการเบิกเงินศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตอนนี้ลูกเรียนโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด แต่เป็นห้อง EP(หลักสูตร 2 ภาษา) ในการจ่ายค่าเทอม ทางโรงเรียนจะมีการออกหนังสือรับรองให้ว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากทางโรงเรียนขออนุญาติเปิดเป็นกรณีพิเศษ กรณีแบบนี้แม้เป็นสถานศึกษาขอรัฐจะนำใบเสร็จค่าเทอมมาเบิกเรทเทียบเท่าได้กับ โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่คะ เพราะคลังยืนยันว่าเบิกไม่ได้ เนื่องจากไม่ใช่สถานศึกษาของเอกชน แม้จะไม่รับการสนับสนุน

ถามโดย : เก็จกัญญาณี ราชเนตร ( ้ketkunyanee@gmail )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 16:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 ..11/08/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 10:06 ]