สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065638

    สัญญาจ้างแบบปรับราคา ค่า K

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ดำเนินการจ้างก่อสร้างวงเงินค่าจ้าง 250,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญาจ้างก่อสร้างต้องระบุการปรับราคาค่า Kหรือไม่

ถามโดย : เรวดีช่วยอนันต์ ( Raewadee_30@Hotmail.co.th )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 13:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ทุกสัญญาจ้างก่อสร้าง ต้องระบุการปรับราคาค่า K ยกเว้นประปา

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 16:41 ]