สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065635

    การเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถามคะ -การเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์แอร์ ขนาด 50,000 บีทียูที่ชำรุด สามารถเบิกจ่ายในหมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาได้หรือไม่ หรือต้องเบิกจ่ายในหมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ขอบคุณคะ

ถามโดย : rakyimhenglee ( yim-rakyim@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 10:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 13:55 ]