สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065634

    หมวดและประเภทของงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.จัดทำป้ายบอกทางเข้าห้องสมุดชุมชนเคลื่อนที่จำนวน 6 ป้าย ป้ายทำจากอลูมิเนียม ขนาด 45x115 ซม. พร้อมเสาติดตั้ง สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดชุมชนเคลื่อนที่ 2.จัดทำป้ายชื่อชุมชนขนาดกว้าง 0.08 เมตร x ยาว 1.20 เมตร x สูง 2.50 เมตร จำนวน 18 ป้าย 3.จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน ขนาดกว้าง 0.08 เมตร x ยาว 1.20 เมตร x หนา 0.20 เมตร x สูง 2.1 เมตร จำนวน 18 บอร์ด

ถามโดย : รุ่งนภาเดชะดี ( tuinuy_2550@hotmail.com )  IP 58.10.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 09:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524,1528 ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/07/2561 เวลา 14:00 ]