สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065632

    สอบถามวุฒิ ป.โท

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จบการศึกษา ป.โท คุณวุฒิสาขาวิชา"สาธารณสุขศาสตร์" ทาง"การบริหารงานสาธารณสุข" กพ.รับรองเป็นทางการบริหารงานสาธารณสุข จะสามารถปรับวุฒิ ป.โท ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลได้ไหมตามมาตราฐานตำแหน่งระบุ สาขา/ทาง บริหาร

ถามโดย : sawarotpeuthmor ( jijajing@hotmail.com )  IP 124.120.xxx.xxx  [ วันที่ 09/07/2561 เวลา 15:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ทาง"การบริหารงานสาธารณสุข ไม่ถือว่าเป้นปริญญาทางการบริหาร

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 09:59 ]