สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065628

    ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าแต่งตัวแต่งหน้าทำผมนางเทียนสามารถเบิกได้ไหม

ถามโดย : วราภรณ์เปลาเล ( popopipi374@gmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 09/07/2561 เวลา 11:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานเบิกจ่าย 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/07/2561 เวลา 08:31 ]