สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065627

    การซ่อมและการอัพสเป็ค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จะดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมทำงานได้ไม่เติมประสิทธิภาพ

ถามโดย : อัญชลีบุตรดา ( nooanlee233324@gmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 09/07/2561 เวลา 10:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/07/2561 เวลา 13:41 ]