สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065626

    ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในกรณีที่ อปท.จัดโครงการฝึกอบรมและมีการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 100 คน จากการตรวจสอบพบว่า ในกลุ่มเป้าหมาย 100 คน มีการเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทำโครงการดังกล่าว จำนวน 5 คน รวมอยู่ด้วย 1. อยากทราบว่าเมื่อไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ รวมกับกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ 2. หากไม่ได้จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบอะไร

ถามโดย : จามจุรีตรูหม่อง ( jamj_jo@hotmail.com )  IP 49.229.xxx.xxx  [ วันที่ 09/07/2561 เวลา 10:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานสวัสดิการ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 09:43 ]