สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065406

    พนักงานจ้างทั่วไปไม่มาทำงาน 13 วัน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (อบต.สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่คนรถยนต์ส่วนกลาง) สังกัด สำนักปลัดฯ ขาดงาน 1-2 วัน บ่อยครั้ง ผมก็ไม่รายงานผู้บริหารฯ (แต่ผู้บริหารฯ ทราบดีครับ) แต่ในช่วงเดือน พ.ค. 61 ไม่มาทำงานติดต่อกัน 13 วัน และให้ลูกชายมาทำงานแทน ครั้งนี้ผมจึงทำบันทึกฯ แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นทราบโดยผ่านปลัดฯ แต่ปลัดฯ เอาบันทึกฯ เก็บไว้ นายกฯ ก็รู้ครับ 1. ผมขอถามว่าความผิดพนักงานจ้างฯ คนนี้ร้ายแรงขนาดไหนครับ 2. ผมไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจาก นายกฯ ปลัดฯ สนิทกันกับพนักงานจ้างฯ คนนี้ ผมจะมีความผิดไหมครับ 3. ผมควรทำอย่างไรดีครับ (ผมตำแหน่ง หัวหน้า สป.) 13 - 14 มิ.ย. 61 ก็ยังไม่มาทำงานอีกครับ ไปรับเหมาวิ่งรถตู้

ถามโดย : เลิศศักดิ์ ธนูศิลป์ ( cafe_5758@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 09:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3123 14 มิ.ย. 2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 14:46 ]