สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065398

    การจัดซื้อครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาวดำ) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 2) เป็นระบบมัลติฟังชั่น 3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผงหมึก ย่อ-ขยายได้ (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานคุภัณฑ์) เนื่องจากตามท้องตลาดความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที ไม่มีจำหน่าย แต่มีขนาดความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที คำถาม สามารถจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่ความเร็วสูงกว่าความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที ซึ่งก็คือความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ในราคาตามที่ตั้งไว้ได้หรือไม่

ถามโดย : อัญชุลีตรงด่านกลาง ( anc.tr@outlook.co.th )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 13:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท. ระเบียบพัสดุ ที่ 022419000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 08:53 ]