สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065397

    เงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.อบต.สามารถตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์์กับโรงเรียนอื่นๆ ให้แก่ โรงเรียนในเขต อปท.ได้หรือไม่ 2.และตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแข่งขันกีฬาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขต อปท.ได้หรือไม่

ถามโดย : ตติยาธรโพธิ์สุ ( tatiyaphon_toa@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 11:28 ]