สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065396

    จ้างเอกชนรังวัดที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสามารถจ้างเอกชนในการรังวัดที่ดินได้หรือไม่ เนื่องจากหากใช้สำนักงานที่ดินในการรังวัดที่ดิน ต้องใช้เวลานานมาก และเทศบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง หากล่าช้าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ถามโดย : ดรุณีจันทร์สิน ( karmkung@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 11:27 ]