สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065396

    จ้างเอกชนรังวัดที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสามารถจ้างเอกชนในการรังวัดที่ดินได้หรือไม่ เนื่องจากหากใช้สำนักงานที่ดินในการรังวัดที่ดิน ต้องใช้เวลานานมาก และเทศบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง หากล่าช้าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ถามโดย : ดรุณีจันทร์สิน ( karmkung@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 11:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การรังวัดที่ดิน ต้องใช้เอกสารทางราชการอ้างอิง โดยเฉพาะที่สาธารณะ ซึ่งเอชนไม่สามารถรับรองได้ ควรให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินดำเนินการจะเหมาะสมกว่า

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 20/06/2561 เวลา 17:33 ]