สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065395

    เบิกจ่ายหมวดไหน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจ้างจัดทำสติกเกอร์ติดกระจก ดังนี้ 1. ป้ายชื่อห้องเรียน 2. บอร์ดตารางกิจกรรมประจำวัน 3.สติดเกอร์ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยินดีต้อนรับ 4. สติดเกอร์รูปผลไม้และรูปสัตว์ทะเล รายการที่ 1-3 เบิกจ่ายในหมวดค่าวัสดุสำนักงานถูกต้อง หรือไม่ รายการที่ 4 เบิกจ่ายในหมวดค่าวัสดุการศึกษาถูกต้องหรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 10:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ควรตั้งรวมกันไปในวัสดุเพื่อการศึกษา เพราะใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 20/06/2561 เวลา 17:32 ]