สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065388

    การเบิกจ่ายเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมเครื่องออกกำลังกาย โดยทำการจัดซ่อมเอง วัสดุที่จัดซื้อ ลูกปืน SKF, น้ำมันอเนกประสงค์ sonax, สเปรย์จารบีขาว บอสนี่ ไม่ทราบว่าจัดอยู่หมวดวัสดุ ประเภทใดครับ

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 08:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ควรจัดอยู่ในค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน หมวดค่าใช้สอย ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าแรงก็ตาม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 20/06/2561 เวลา 17:32 ]