สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065387

    การใช้บัญชีสอบเปลี่ยนสายงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีสอบขึ้นบัญชี ของ กสถ. ได้ปัจจุบัน และเปนข้าราชการท้องถิ่นอยู่แแล้ว และต้องการขอใช้บัญชี เพื่อปรับเปลี่ยนสายงานจาก ทั่วไป เปน วิชาการ ไม่ทราบว่า อายุราชการ และเงินเดือนลดลงไม่คับ ต้องไปรับเงินเดือนบรรจุใหม่ 15040 ไหมคับ เพราะถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัด ว่าเงินเดือนลดต้องไปรับ 15040 มีหนังสือเปนหลักฐานไหมคับ เพื่อเอาไปยื่นยัน

ถามโดย : ทรงวุฒิพันนารัตน์ ( mouth443@gmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 18:18 ]