สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065387

    การใช้บัญชีสอบเปลี่ยนสายงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีสอบขึ้นบัญชี ของ กสถ. ได้ปัจจุบัน และเปนข้าราชการท้องถิ่นอยู่แแล้ว และต้องการขอใช้บัญชี เพื่อปรับเปลี่ยนสายงานจาก ทั่วไป เปน วิชาการ ไม่ทราบว่า อายุราชการ และเงินเดือนลดลงไม่คับ ต้องไปรับเงินเดือนบรรจุใหม่ 15040 ไหมคับ เพราะถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัด ว่าเงินเดือนลดต้องไปรับ 15040 มีหนังสือเปนหลักฐานไหมคับ เพื่อเอาไปยื่นยัน

ถามโดย : ทรงวุฒิพันนารัตน์ ( mouth443@gmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 18:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องเป็นตำแหน่งว่างใหม่หลังปิดรับสมัคร25 ก.ค.60

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 17:04 ]