สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065383

    กำหนดวันบรรจุ ของข้าราชการท้องถิ่น รอบที่ 4

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จากการที่ กรมฯ เรียกบัญชีผู้ได้ รอบที่ 4 ให้ไปรายงานตัววันที่ 20 -21 มิถุนายนนี้ อนากจะทราบว่า ทางกรมฯ ได้กำหนดวันบรรจุในวันที่เท่าไร เดือนไหนค่ะ

ถามโดย : ปวริสาประกอบบุญ ( xiaolong.kp@gmail.com )  IP 58.181.xxx.xxx  [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 12:10 ]