สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065383

    กำหนดวันบรรจุ ของข้าราชการท้องถิ่น รอบที่ 4

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จากการที่ กรมฯ เรียกบัญชีผู้ได้ รอบที่ 4 ให้ไปรายงานตัววันที่ 20 -21 มิถุนายนนี้ อนากจะทราบว่า ทางกรมฯ ได้กำหนดวันบรรจุในวันที่เท่าไร เดือนไหนค่ะ

ถามโดย : ปวริสาประกอบบุญ ( xiaolong.kp@gmail.com )  IP 58.181.xxx.xxx  [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 12:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1 ส.ค.61

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 17:13 ]