สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065380

    เงินเดือนของครู อบต.ครูเทศบาล รับจากไหน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อยากทราบว่า ข้อ 1 ครู พนักงานครู ครูเทศบาล รับเงินเดือนจาก ไหนคะ 1.กระทรวง.................... 2.กรม.......................... 3.อ.บ.ต....................... 4.เทศบาล..................... ข้อ 2 มีสิทธฺ เหมือนครูของกระทรวงศึกษาธิการใหมคะ จะนำข้อมูลไปจัดทำระเบียบเพื่อรับคุณครูดังกล่าวเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะ

ถามโดย : เก้าภพทองอร่าม ( kb107@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 15:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.) โทร. 0-2241-9021-3 12/06/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 08:42 ]