สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065377

    ขอสอบถามเรื่อง อายุราชการกับการขอย้าย ครับ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามครับ มีข้าราชการที่สอบเข้ามาในตำแหน่งนักส่งเสริมฯ แล้วได้บรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดหนึ่ง แต่ตัวข้าราชการดังกล่าวประสงค์ย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง 1. อยากถามว่า ข้าราชการคนนี้ต้องมีอายุในการปฏิบัติหน้าที่เท่าไหร่ครับ ถึงจะขอย้ายได้ (ขอย้ายปกติ ไม่ใช่กรณีพิเศษ) ** ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 2. มีระเบียบเกี่ยวกับอายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กับการขอย้าย รึเปล่าครับ

ถามโดย : ชัยวัฒน์สหไชยบุญเรือง ( thepoohza1234@gmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 11:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดคำตอบตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กจ. ประสานโดย : กจ. ( 02-241-9000 ต่อ 1203 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 21:18 ] เอกสารแนบ