สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065374

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (เบิกเช่าซื้อ) ภายหลังไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อกับทางธนาคาร เทศบาลไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้านให้มาเป็นเวลาหลายเดือน ภายหลังบ้านหลังดังกล่าวที่เช่าซื้อได้เป็นของคนอื่นแล้วด้วยเหตุผลใดไม่ทราบเช่นกัน ปัจจุบันพนักงานเทศบาลเช่าบ้านพักอยู่ เทศบาล ข ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานปัจจุบัน บ้านที่เช่าซื้ออยู่เทศบาล ก ซึ่งเขามีสิทธิ์ตั้งแต่อยู่เทศบาล ก แล้วละ คำถาม 1. สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเขายังมีไหม 2. พนักงานเทศบาลรายดังกล่าวมีความประสงค์ขอเบิกค่าเช่าบ้านที่เช่าอยู่เทศบาล ข เบิกได้หรือไม่

ถามโดย : ฉลวยเจริญชีย ( ruenglae.c@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 09/06/2561 เวลา 11:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัทพ์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานสวัสดิการ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 15:29 ]