สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065373

    แผนดำเนินงานกับการเบิกจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เรียบร้อยแล้ว และได้ขยายเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน ตามอำนาจนายกไว้ (ซึ่งยังไม่ประกาศใช้แผนดำเนินงาน) สามารถดำเนินการโครงการ/จัดซื้อครุภัณฑ์ จนถึง ขั้นตอนเบิกจ่าย ได้หรือไม่ ?

ถามโดย : บุญฤทธิ์กุศลสวัสดิ์ ( Are.0844993910@gmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 18:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 09:23 ]