สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065372

    สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายหนังสือพิมพ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีสั่งซื้อหนังสือพิมพ์ให้ห้องสมุดเพื่อให้ประชาชนได้อ่าน โดยร้านจะมาส่งหนังสือพิมพ์ทุกวันและมีใบส่งหนังสือให้ทุกวัน ส้ินเดือนทางร้านจะให้ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ยอดรวมหนังสือพิมพ์ที่ส่งทั้งเดือน กรณีเช่นนี้ สามารถดำเนินการตามหนังสือ ว 119 ตาราง 1 ข้อ 10 ได้หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 15:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถใช้ ว 119 ได้ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 18:17 ]