สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065367

    เครื่องวัดเวอร์เนีย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เครื่องวัดเวอร์เนีย หรือเวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) ขนาด 6 นิ้ว แบบอนาลอก เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ค่ะ

ถามโดย : จามจุรีตรูหม่อง ( jamj_jo@hotmail.com )  IP 49.231.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 11:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท.ระเบียบงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าว 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 18:18 ]