สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065363

    สอบสายบริหารท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศผลสอบวันที่เท่าไหร่ครับ

ถามโดย : ดวงอำนาจทับทิมธงไชย ( duangamnaj2509@hotmail.co.th )  IP 146.88.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 08:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ภายในเดือนมิถุนายน 61

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 07:52 ]