สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065362

    กรณีทำแผนดำเนินงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ในกรณีที่ทำแผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงประกาศใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำแผนดำเนินงาน ซึ่งผมจะทำบันทึกขอนายกขยายไปก่อน คำถามคือช่วงที่ยังไม่ได้ทำแผนดำเนินงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายโครงการที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ได้เลยไหมครับ

ถามโดย : บุญฤทธิ์กุศลสวัสดิ์ ( Are.0844993910@gmail.com )  IP 114.109.xxx.xxx  [ วันที่ 07/06/2561 เวลา 20:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 11:35 ]