สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065205

    การจำแนกประเภท

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถาม โคมไฟถนน ชนิด LED (เฉพาะดวงโคม) เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ ราคาประมาณ 3,400

ถามโดย : กัญญารัตน์ใจกว้าง ( jknongmai@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 09:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 21/05/2561 เวลา 19:15 ]