สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065205

    การจำแนกประเภท

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถาม โคมไฟถนน ชนิด LED (เฉพาะดวงโคม) เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ ราคาประมาณ 3,400

ถามโดย : กัญญารัตน์ใจกว้าง ( jknongmai@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 09:51 ]