สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065200

    พนักงานจ้างตามภารกิจ สามารถยืมเงินเพื่อเดินทางไปอบรมราชการได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามค่ะในกรณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีการอนุมัติจากปลัดและนายกให้เดินทางไปอบรมราชการ ในส่วนนี้ สามารถทำเรื่องยืมเงินเพื่อเดินทางไปอบรมราชการได้ไหมคะ

ถามโดย : อุษณีย์พานทอง ( B.besy1992@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 17:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 18:27 ]