สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065199

    การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการที่ไม่ให้เครดิต

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการที่ไม่ให้เครดิต สามารถยืมเงินงบประมาณเพื่อไปจัดซื้อได้หรือไม่ หากยืมไม่ได้ มีแนวปฏิบัติสำหรับกรณีนี้อย่างไรครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 16:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท ระเบียบเบิกจ่ายที่ 022419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 17:58 ]