สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065198

    การจ้างแรงงานราษฎร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างแรงงานราษฎร สามารถยืมเงินไปจ่ายได้หรือไม่

ถามโดย : อปทอบต. ( pan.wewdaw@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 15:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานพัสดุ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 21/05/2561 เวลา 19:15 ]