สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065198

    การจ้างแรงงานราษฎร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างแรงงานราษฎร สามารถยืมเงินไปจ่ายได้หรือไม่

ถามโดย : อปทอบต. ( pan.wewdaw@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 15:10 ]